Координати : Централен офис България

Адрес: София, ул. Странджата №2, Пощенски код 1387

Мобилен тел. +359 899 850 722

Лице за контакт: Румяна Христова

Email : office@hami-eu.com

Интернет адрес :www.hami-eu.com